Naše škola je zapojena do desítek projektů, rozvojových programů a aktivit. Zde souhrn těch nejvýznamnějších v daném školním roce.

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Výzva 80 v ZŠ UNESCO

Cambridge English Schools

Projekt Erasmus+ Happy, Healthy, Wise and Wealthy

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt IROP Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Projekt RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Po stopách totalitních režimů 20. století

Projekt Příběhy 20. století

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Projekt Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku

Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2020 - Vybavení školních dílen v ZŠ UNESCO

Projekt RP04-18 Program podpora ekologických aktivit v kraji – Zahrádka U moudré sovy a její obyvatelé

Program Druhý krok

Finanční gramotnost do škol - Finančně gramotná škola

Projekt Abeceda peněz

Projekt Bezpečný internet.cz

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 – Excelence základních a středních škol 2019

Vrátní do škol - veřejně prospěšné práce

Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Ovoce a zelenina do škol

ŽA-LI-FLO = ŽÁKOVSKÁ LIGA FLORBALU

Meteostanice

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti