Cílem projektu bylo vytvořit podmínky a materiální zázemí pro zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

Realizací projektu vznikly 3 odborné učebny s moderním vybavením pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Obnovou a modernizací prošla i vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. V rámci stavebních úprav byla nově zabezpečena bezbariérovost školní budovy. Součástí projektu byly i drobné úpravy prostranství v okolí školy.

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2018, instalace nového vybavení do konce roku 2018.

V rámci projeku „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO“ bylo vynaloženo celkem 6 733 403,00 Kč, z toho dotace IROP ve výši 6 060 062,70 Kč pokryla 90 % celkových výdajů.

Následně škola realizuje po dobu 5 let v modernizovaných učebnách ve spolupráci s partnerskými subjekty

 • Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace
 • MPV: Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539)

tyto projektové aktivity:

 • Jazyková učebna 1 - Rozvoj jazykových kompetencí (cizí jazyk)
 • Jazyková učebna 2 - Rozvoj jazykových kompetencí (cizí jazyk)
 • Učebna přírodovědných předmětů - Rozvoj kompetencí v přírodovědných předmětech
 • Učebna přírodovědných předmětů - nabídka spolupráce při přípravě projektového vyučování
 • Jazyková učebna 1 - nabídka spolupráce při přípravě projektového vyučování
 • Jazyková učebna 2 - nabídka spolupráce při přípravě projektového vyučování
 • Učebna přírodovědných předmětů - Den otevřené výuky spojený s prezentací vybavení učebny přírodovědných předmětů
 • Jazyková učebna 1 - Den otevřené výuky spojený s prezentací vybavení jazykové učebny
 • Jazyková učebna 2 - Den otevřené výuky spojený s prezentací vybavení jazykové učebny

Více - zde: