Od školního roku 2018/2019 nabízí naše škola přípravu na zkoušky z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD).

Rakouská jazyková zkouška Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD je kvalitní, mezinárodně uznávaná zkouška, která splňuje mezinárodní směrnice Rady Evropy. Je dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem.

Ačkoliv je zkouška koncipována v Rakousku, zohledňuje i standardní jazykové varianty německé a švýcarské němčiny. Absolvent této zkoušky je tedy připraven na různorodost německého jazyka.

Zkoušky ÖSD jsou zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů.

 

Zkoušky pro děti a mládež KID A1 a KID A2

Zkoušky KID1 (úroveň A1, Breakthrough) a KID2 (úroveň A2, Waystage) jsou určeny speciálně pro děti a mládež do 16 let. Žáci mohou dostat osvědčení o znalostech, které získali při běžném vyučování ve škole, je jim umožněno se seznámit s mezinárodními zkouškami a zároveň mohou prokázat své znalosti například při vstupu na další školu.

ÖSD KID A1

Prüfungsziel:

Zkouška ÖSD KID1 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti soukromého života, ve škole a v běžných situacích, ve kterých se mohou ocitnout děti a mládež. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění. 
Věk kandidátů: 10-14 let

ÖSD KID A2

Prüfungsziel:

Zkouška ÖSD KID2 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v jednoduchých,  situacích soukromého života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Jde především o hodnocení schopnosti psát jednoduché dopisy, porozumět krátké zprávě nebo příběhu v časopise, v knize. Dále se hodnotí schopnost používat německý jazyk na cestách, při nakupování, při setkání s dalšími dětmi, při vyplňování důležitých formulářů. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění.
Věk kandidátů: 10-14 let

Podrobné informace o zkouškách, termínech a cenách naleznete na stránkách  www.brno.oesterreichinstitut.cz

 

Příprava ke zkouškám
Kromě hodin NJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se děti připravují na zkoušky v odpoledních hodinách NJ (1x - 2x týdně), které vedou aprobovaní učitelé NJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté rodiče mohou dítě přihlásit ke složení zkoušky ÖSD, cena se pohybuje od 1.600,- do 2.000,- Kč podle úrovně zkoušky.

 

Ve školním roce 2020/2021 platí následující nabídka hodin ÖSD:

  7.00-7.45  12.45-13.30 nebo 13.15-14.00  14.00-14.45  14.45-15.30
 Pondělí        

 Úterý

(27 hodin, cena 1.755,- Kč)

       

 Středa

     6.-7. roč. - Bajaja Elisová  

 Čtvrtek

       

 Pátek

(25 hodin, cena 1.625,- Kč)

 8.-9. roč. - Bajaja Elisová      


V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Jitku Bajaju Elisovou (bajaja@zsunesco.cz). Při vysokém počtu zájemců mohou být po naplnění otevřeny další kurzy.

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Cena za 1 hodinu je 65,- Kč/žáka (tj cca 1.755,-/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2020/2021 realizovány.

 

Mgr. Jitka Bajaja Elisová, koordinátor zkoušek