Od nového školního roku 2018/2019 nabízí naše škola přípravu na zkoušky z francouzského jazyka DELF.

DELF - Diplôme d’études en langue française jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka. Garantem kvality těchto zkoušek je Ministerstvo školství Francouzské republiky.

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2). Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje čtyři kompetence: poslech, porozumění psanému textu, vlastní písemný projev, ústní projev.

Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně. Úspěšné složení zkoušek DELF umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

 

Příprava ke zkouškám
Kromě hodin FRJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se děti připravují na zkoušky v odpoledních hodinách (1x - 2x týdně), které vede aprobovaná vyučující FRJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté rodiče mohou dítě přihlásit ke složení zkoušky, cena se pohybuje od 1.400,- do 2.000,- Kč podle úrovně zkoušky.

 

Ve školním roce 2020/2021 platí následující nabídka hodin DELF:

  7.00-7.45 14.00-14.45 14.45-15.30
Pondělí      
Úterý    6.-7. roč. - Kunertová  
Středa  8.-9. roč. - Kunertová    
Čtvrtek      
Pátek      


V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Irenu Kunertovou (kunertova@zsunesco.cz). Při vysokém počtu zájemců mohou být po naplnění otevřeny další kurzy.

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Cena za 1 hodinu je 65,- Kč/žáka (tj cca 1.755,-/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2020/2021 realizovány.

 

Mgr. Irena Kunertová, koordinátorka zkoušek