13. 5. 2021

Týden od 24. května:

ve škole: všichni žáci

 

Naše škola postupuje při částečném otevírání dle pokynů nadřízených orgánů - zejm. MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlín.

Souhrnně je naleznete na webu MŠMT.

Podrobné informace jsou rodičům pravidelně rozesílány prostřednictvím žákovských knížek, prosíme o jejich denní sledování.

 

Podmínkou vstupu do budovy školy je náležité užití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) dle platných protiepidemických nařízení.