31. 3. 2019

Dne 29.3.2019 se žáci 7.B zúčastnili preventivního projektu REVOLUTION TRAIN.

Co je to za projekt ?

  • REVOLUTION TRAIN - preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě
  • projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci
  • multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám
  • součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence
  • základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné - trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst
  • souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence.

Pro žáky i pro mně byl interaktivní preventivní program velmi silným zážitkem. Součástí programu je příběh mladé dívky, která se dostává do kontaktu s drogami. 

Součástí preventivního programu bylo také krátké povídání s příslušníky Městské policie z Uherského Hradiště, kteří žáky seznámili se svými zkušenostmi s drogově závislými jedinci v Uherském Hradišti.

Celá aktivita byla pro žáky velmi přínosná.

Mgr. Petr Kočíř - Školní metodik prevence