26. 9. 2017

Ve dnech 25.9. - 26.9.2017 se konalo v Kroměříži každoroční celorepublikové setkání koordinátorů Přidružených škol UNESCO. Hostitelem všech delegátů byla ZŠ U Sýpek Kroměříž. Jednání byl přítomen i ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. Stanislav Štech.

Důležitým bodem bylo vyhlášení témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2017/2018:

  1. "Osudové osmičky v našich dějinách"
  2. "Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru"

V současné době je v naší zemi padesátka Přidružených škol UNESCO: 16 základních a 38 středních a vyšších odborných škol od Chebu až po Kroměříž a Ostravu. Jejich spolupráce se soustřeďuje do tří základních okruhů, jimž UNESCO i ve sféře výchovy věnuje přednostní pozornost: ochrana lidských práv a demokracie, kulturní a přírodní dědictví a ochrana životního prostředí. Naše škola patří do sítě přidružených škol UNESCO již od samého počátku - v roce 1967 byla jednou ze tří zakládajících škol.

Mgr. Jan Vorba a Mgr. Ladislava Mikuláštíková