27. 6. 2018

Ve středu 27.6.2018 bylo ukončeno 5. kolo soutěže Osudové osmičky našich dějin. Celkem jsem obdržel 45 odpovědí, z toho 32 bylo správných.

Správné odpovědi za měsíc červen:

1918

V jakém přístavu na východě Ruska skončila pouť čs. legií na východní frontě ?

Vladivostok


1938


Po podpisu Mnichovské dohody vznikla v ČSR od 1.10.1938 - 15.3.1939 tzv. ?

Druhá republika


1948

Uveď 3 prezidenty ČSR v letech 1948 - 1968.

Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný

1968

V lednu 1969 se na protest proti okupaci vojsk SSSR upálil ?

Jan Palach


1989

V prvních svobodných volbách pro  roce 1989 zvítězilo ?

Občanské fórum


1998

V semifinálovém zápase s Kanadou dal náš gól obránce....

Jiří Šlégr

Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci, kteří obdrželi knihu: Umírali i za naší svobodu, nezapomínáme

Publikace byly zakoupeny z grantu Zlínského kraje - Po stopách totalitních režimů 20. století.

Pavel Luňák - 9.C

Radek Hložánek - 9.C

Antonín Kostík - 9.B

Výhercům blahopřeji a ostatním žákům děkuji za účast. 

Mgr. Petr Kočíř - organizátor soutěže