27. 3. 2018

Velkého úspěchu dosáhl žák 8.B Petr Kvasnička na okresní úrovni mezinárodní soutěže Matematický klokan pro školní rok 2017/2018. Mezi žáky základních škol a gymnázií okresu Uherské Hradiště se Petrovi podařilo obsadit v kategorii Kadet (8. a 9. třída) krásné osmé místo. Je nutno podotknout, že v kategorii Kadet soutěžilo celkem 1181 soutěžících!

Petrovi gratulujeme k úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí při řešení dalších matematických soutěží. 

Mgr. Jiří Silný