25. 5. 2021

V úterý 25. května 2021 se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor pro výuku školních dílen. Přítomni byli radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., místostarosta města Uherské Hradiště PhDr. Ivo Frolec, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Uherské Hradiště Ing. Dana Stojnová a ředitelé našich partnerských středních škol Ing. Jiří Durďák z Obchodní akademie a Mgr. Dana Tománková ze SŠPHZ.
Po představení výukových prostor, učebních pomůcek a strojů následovala ukázka naší nové školní letecké flotily dronů. Od 1. září naše škola přechází na nový školní vzdělávací program, který mj. zavede informatiku do všech ročníků již od 4. třídy, razantně inovuje dosavadní výuku pracovních činností a v přírodovědném zaměření zavede předmět technický seminář.
Následovalo pracovní jednání přítomných hostů, jehož obsahem byla výchova a vzdělávání ve Zlínském kraji, spolupráce škol a aktuální otázky školské problematiky.
Rekonstrukce a vybavení byly financovány z programu Zlínského kraje MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2020 (Realizace: 01.09.2020-30.06.2021), prostředků zřizovatele a státního rozpočtu v celkové výši cca 300.000 Kč (nezapočteny stavební úpravy).