Členové školské rady ve funkčním období 2018-2020

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče)

Mgr. Tereza Grufíková
Mgr. Jana Majzlíková (předsedkyně)
Gabriela Píšťková

Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Dagmar Janásová (místopředsedkyně)
Mgr. Lenka Machová
Mgr. Jiří Silný

Za zřizovatele

Ing. Jiří Durďák
Ing. Petra Křiváčková
Ing. Zdeněk Procházka