Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 6. do 9. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

  • rozvíjet demokratické myšlení žáků
  • vytvářet pozitivní klima ve škole
  • je prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • učí žáky odpovědnosti a podporuje jejich aktivity
  • zvyšuje prestiž školy

Školní rok 2020/2021

I letos se schází žákovský parlament a diskutuje o různých tématech týkajících se naší základní školy. Snaží se přispět ke všeobecnému blahu a rozvoji a vůbec k tomu, abychom se všichni ve škole cítili dobře. Obvykle schůzky probíhají každou první středu v měsíci, ale letos se parlament musí podřídit nastalé situaci, a proto probíhají schůzky online formou.

Z každé třídy jsou voleni 2 - 3 zástupci, kteří fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných akcí, ale také ostatním členům sdělují nápady a názory své vlastní třídy. Společně s žáky diskutuje také paní učitelka Mikuláštíková a paní učitelka Koudelníčková, které jsou nakloněny názorům žáků a dávají žákům volný prostor pro diskuzi.

 

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

 

6.A           Šiková Lisa Anna, Janeček Šimon, Dočekal Tobiáš

6.B           Šišáková Tereza, Hrňáková Pavlína

6.C           Ježová Veronika, Zálešáková Eliška, Zálešák Šimon

7.A           Pokorná Tereza, Vránová Sabina, Vyorálková Natálie

7.B           Chybík Filip, Vícha Jan

7.C           Vojáček Jaroslav,, Horsák David

8.A           Jurčíková Eva, Belák Marko, Sukaný Martin

8.B           Karlíková Adéla, Krayemová Lina

8.C           Hofmanová Marie, Machala Martin

9.A           Mráz Kryštof, Smetana Ladislav, Lukáš Marek

9.B           Šáchová Tereza, Hudcová Eliška

9.C           Veselý Martin, Gregor Tomáš

                

Předseda: Martin Veselý

Místopředsedkyně: Marie Hofmanová

 

Představení členů žákovského parlamentu

 

Články

Co je nového v našem Školním žákovském parlamentu

Zástupci školního žákovského parlamentu

Zástupci školního žákovského parlamentu

Zápisy z pracovních schůzek