Při vstupu žáka na 2. stupeň je důležitým okamžikem výběr jazykového, nebo přírodovědného zaměření.

Přírodovědné zaměření představuje nabídku volitelných předmětů zaměřených na přírodní vědy, přičemž nosnými jsou Přírodovědný seminář a Matematicko-fyzikální seminář. V 8. a 9. ročníku mají žáci v přírodovědném zaměření tři hodiny týdně dalšího cizího jazyka, v současné době je preferován německý jazyk.