31. 10. 2017

Hodiny slohu v sedmé třídě jsou v současné době věnovány popisu pracovního postupu. V sedmé C jsme tu dnešní pojali jako manuál poskytnutí první pomoci.

Žáci byli minulý týden rozlosováni do skupinek a v nich si na dnešní hodinu připravovali formou komunikačního cvičení přesný postup, co máme dělat, když někoho např. uštkne had, popálí oheň či jsme svědky tepenného krvácení.

Více ve fotogalerii :-)

Jan Vorba