28. 5. 2017

Cílem bylo prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem byla spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce, s dalšími dvěma kolegy.

 

Pedagog-expert: Mgr. Dagmar Janásová

Pedagog začátečník: Mgr. Gabriela Huňková, Mgr. Věra Blahová

 

Témata výukových lekcí

  • Schůzka 1: Moderní metody výuky čtení v 1. roč. (genetická metoda, splývavé čtení a dal.) a jejich možné použití při běžné výuce
  • Schůzka 2: Prevence SPUCH, zejm. odstranění dvojího čtení
  • Schůzka 3: Moderní metody výuky čtení ve 2.-3. roč. (zejm. Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a jejich možné použití při běžné výuce, diagnostika SPUCH, spolupráce s rodiči žáků se SPUCH, čtenářský deník, prezentace přečtených knih, hodnocení a sebehodnocení žáků a dal.
  • Schůzka 4: Moderní metody výuky čtení ve 4.-5. roč.(zejm. Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a jejich možné použití při běžné výuce, hodnocení, klasifikace, tvorba myšlenkových metod, práce s hlasem, intonací, přednes, práce s výukovými materiály a texty na internetu a dal.
  • Schůzka 5: Nové moderní metody práce s žáky mimořádně nadanými, tvorba projektů, týdenních plánů, tvorba složitějších literárních útvarů, prezentace knih, práce s knihou a dal.

Po 5 hodinách výukových lekcí následovala 1 hodina přípravy minilekce, její realizace a následná reflexe.