30. 11. 2017

Děti ze školní družiny se zúčastnily muzikoterapie pod vedením lektorky paní Miroslavy Veselé. Muzikoterapeutka vytvořila příznivé emocionální prostředí, které podpořilo hudební vyjádření dětí a otevřelo jim prostor pro nové možnosti komunikace.

 

                                                                           Mgr. Dana Štěrbová, Jarmila Rochovanská