16. 5. 2021

Dílny 6.A, 6.C – další výrobky

………………………………………………….

     Přerušení prezenční výuky neumožnilo žákům navštěvovat nově zařízenou dílnu v naší škole a využívat nářadí k tvořivé práci. Informace o plastu a dřevě získali pouze teoreticky. Proto si práci se dřevem a plastem vyzkoušeli doma a někteří i za pomoci rodičů vyrobili zajímavé výrobky.  

Jak se jim to podařilo, ohodnoťte sami.

                  Mgr. Božena Hanáková