Zájmové útvary pro školní rok 2020/2021

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu. Některé kroužky probíhají v rámci projektů.
Cena za jeden kroužek/pololetí je ve školní družině či školním klubu 200,- Kč, kroužky v rámci projektů jsou zdarma. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 14.09.2020.

V souladu s vydanými hygienickými a protiepidemickými pravidly je v současné době nabídka kroužků výrazně omezena. Veškeré kroužky a aktivity jsou organizovány pouze v rámci jednoho ročníku.

Přípravné jazykové kurzy naleznete: zde

ŠD - kroužky pouze pro členy školní družiny
ŠK - kroužky pouze pro členy školního klubu
PRO - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu
OST - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu, kroužky organizuje partnerská organizace, škola zapůjčuje prostory

Florbal ml. Janečka ŠK 6. roč. úterý 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.A Bajaja Elisová ŠK 9.A čtvrtek 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.B Bajaja Elisová ŠK 9.B úterý 06.55-07.55 
Klub českého jazyka 9.C Koudelníčková ŠK 9.C čtvrtek 06.55-07.55 
Klub matematiky 9.A Silný ŠK 9.A úterý 06.55-07.55
Klub matematiky 9.B Silný ŠK 9.B čtvrtek 06.55-07.55 
Klub matematiky 9.C Pavlišová ŠK 9.C úterý 06.55-07.55
Klub tance a společenského chování Mikuláštíková, Koudelníčková ŠK 9. roč. pondělí 06.55-07.55
Informatika Ondráčková ŠK 4. roč. pondělí 12.40-13.40
Informatika Ondráčková ŠK 4. roč. úterý 12.40-13.40
Keramika Janásová ŠK 5. roč. středa 13:00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Machová PRO 3. roč. úterý 13.00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Rumíšková PRO 2. roč. úterý 13.00-14.30
Badatelský kroužek Plačková PRO 8. roč. středa 14.00-15.30