23. 6. 2020

     Poslední dny před vysvědčením učivo už jenom opakujeme a procvičujeme. V tuto dobu se snažíme více utužovat kolektiv třídy společným tvořením a hrami, rozvíjet kreativitu žáků a navodit uvolněnou atmosféru jako odměnu za celoroční pilnou práci.

     Pondělí bylo korálkové. Nejtěžším momentem dne bylo rozhodnout, jestli vyrobené korále někomu daruji nebo si nechám pro sebe.

                                                           Mgr. Hanáková