Již od prvního ročníku na 1. stupni se žáci naší školy intenzivně věnují cizímu jazyku - v 1. a 2. ročníku 2 hodinami týdně, ve 3. - 5. ročníku 4 hodinami týdně. V 5. ročníku jednu z těchto 4 hodin vyučuje rodilý mluvčí. Na základě současného zájmu žáků a jejich zákonných zástupců má prioritu anglický jazyk.

Při vstupu žáka na 2. stupeň je důležitým okamžikem výběr jazykového, nebo přírodovědného zaměření.

Jazykové zaměření představuje rozšířenou výuku cizích jazyků:


První cizí jazyk

  • v 6. a 7. ročníku 3 hodiny prvního cizího jazyka + 1 hodina konverzace v prvním cizím jazyce
  • v 8. a 9. ročníku 4 hodiny prvního cizího jazyka + 1 hodina konverzace v prvním cizím jazyce (jednu z těchto 4 hodin vyučuje rodilý mluvčí)

Druhý cizí jazyk

  • v 6., 7. a 9. ročníku 3 hodiny druhého cizího jazyka
  • v 8. ročníku 4 hodiny druhého cizího jazyka

V současnosti nabízíme a vyučujeme tyto jazyky:

  • anglický
  • francouzský
  • německý
  • ruský
  • španělský

Žáci mají možnost navštěvovat mimo dobu vyučování nadstandardní přípravné jazykové kurzy vedoucí k absolvování jazykových zkoušek a následně tyto zkoušky na naší škole složit:

Každoročně pořádáme několik zahraničních výjezdů zaměřených na poznání cizích zemí a zdokonalení se v jednotlivých jazycích. Nejčastěji se jezdí do Velké Británie, Francie, Švýcarska, Itálie, Monaka, Německa či Rakouska.

Zúčastňujeme se rovněž celé řady mezinárodních projektů a programů, např. Erasmus+, které umožňují našim nejlepším žáků cestovat po partnerských školách v celé Evropě.


Cambridge English Schools

Od roku 2018 je škola zařazena po tříleté úspěšné kandidatuře do mezinárodního programu Cambridge English Schools.