29. 3. 2018

Homo ludens - je pojem popisující člověka, jenž vyvíjí své schopnosti a možnosti prostřednictvím HRY. Jeho hravost je založena na SVOBODĚ ROZHODOVÁNÍ a JEDNÁNÍ a předpokládá vlastní MYŠLENÍ.

Prvním, kdo  zdůraznil důležitost  HRY pro všestranný rozvoj člověka  byl Jan Amos Komenský ve své knize Orbis pictus z roku 1685, kde uplatnil zásadu - Škola hrou.

Žáci 3. B se dnešní den vydali po stopách Jana Amose Komenského. Jaký byl Jan Amos Komenský cestovatel? Na projektový den se připravovali žáci již dříve, nejprve si řekli důležité informace o reformátorovi školství v Evropě, posléze byli seznámeni s dílem tohoto významného člověka a v neposlední řadě si poznačili, které kouty Evropy didaktik navštívil. 

Den se nám určitě moc povedl!

 

 

 

                                                                                                   Mgr. et Mgr. Lenka Machová