26. 3. 2019

      Dne 26. 3. proběhla ve školní družině celodružinová výtvarná soutěž. Děti kreslily na téma POHÁDKOVÁ BYTOST.

Děti se snažily, obrázky se jim moc vydařily. Po těžkém rozhodování jsme určili toto umístění:

  1. místo    Pavel Hanáček
  2. místo    Petr Procházka
  3. místo    Anna Trmalová

 

                                                                                                                         Pavlína Hájková