28. 4. 2020

Od února letošního školního roku na naší škole opět pracuje Badatelský klub. Jeho členové jsou žáci sedmých a osmých tříd.

Několik schůzek proběhlo v chemické laboratoři, ale v březnu jsme museli své aktivity přenést do domácího prostředí.

V období distančního studia se scházíme na videokonferencích.  Žáci provádí v domácích podmínkách jednoduché chemické pokusy.

Sdílíme nejen zkušenosti s prováděním těchto pokusů, ale také fotky z vycházek do přírody, inspirace a nápady, které je možné realizovat doma.

Mgr. Martina Plačková, učitelka přírodopisu a chemie